Atenció psicoterapèutica als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals tutelats per la DGAIA

Què oferim

 • Atenció per minimitzar les conseqüències de l’abús sexual comés  als infants i adolescents i prevenir noves situacions d’abús.
 • Empoderar als infants i adolescents per a la detecció i reacció adequada davant de possibles situació de violència exercida sobre ells.
 • Avaluar, diagnosticar i orientar terapèuticament els casos rebuts.
 • Revitalitzar els valors personals que afavoreixin els vincle amb els altres i li proporcionin l’oportunitat d’una visió favorable de sí mateix/a.
 • Acompanyar-los a entendre, integrar i resoldre aquelles experiències que afecten al seu desenvolupament, a les seves modalitats d’interacció amb el seu entorn i també aquelles que tenen a veure amb la seva seguretat.
 • Realitzar els informes de seguiment i de finalització en la temporalitat indicada.

A qui l’adrecem

 • Als infants adolescents menors d’edat víctimes d’abusos sexuals o que han comés situacions d’ASI, i es troben tutelats per la DGAIA o en estudi de desemparament i tutela, que ens siguin derivats a través de las EFIS´s.

On treballem

 • Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Àrea  Barcelona Comarques

Acompanyament i suport a les famílies i acollidors dels infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals tutelats per la DGAIA

En el procés  d’atenció psicoterapèutica als infants  adolescents, podrem oferim  puntualment un espai per a acompanyament  i donar suport  a les seves  famílies i acollidors.

Què oferim

 • Un  espai de paraula familiar perquè entenguin la complexitat de les problemàtiques que puguin aparèixer en la convivència a partir de l’ASI i que puguin tenir eines per afrontar-les.
 • Facilitar l’afrontament emocional de la situació d’ASI dels infants i/o adolescent al seu càrrec.
 • Orientacions de com actuar en relació a l’infant o a l’adolescent afectat per ASI.
 • Estratègies de contenció de la família per minimitzar els efectes cap a l’infant i adolescent.
 • Empoderar als familiars i acollidors per tal que donin un bon tracte als infants al seu càrrec.
 • Aconseguir la col·laboració activa i eficaç dels familiars en el procés terapèutic a seguir amb l’infant o l’adolescent.

A qui l’adrecem

 • Les famílies i acollidors dels infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals tutelats per la DGAIA en tractament. Aquesta atenció estarà sempre vinculada a l’atenció de l’infant/adolescent.

Coordinació amb els professionals de l’àmbit social que hagin intervingut o intervinguin en el seguiment dels casos en atenció psicoterapèutica

En el procés  d’atenció psicoterapèutica als infants  adolescents, podrem oferir coordinacions amb els professionals intervinguin en el seguiment dels casos.

Què oferim

 • Establir estratègies d’actuació conjuntes, pensar en com articular els sabers de cada disciplina , tant pel que fa a l’infant o a l’adolescent, com a les famílies que acullen als infants, com en relació amb els seus pares biològics: salut física i psicològica, situació familiar, situació socioeducativa, judicial.
 • Donar respostes conjuntes i adients a les demandes tant de l’ infant o adolescent com de les seves famílies, en relació a l’atenció com a producte del treball col·lectiu, optimitzant els recursos ja existents.
 • Tenir en compte, especialment l’opinió del nen o nena i la dels acollidors, quan un dels equips proposin qualsevol objectiu. Serà important escoltar a les persones que atenen i com s’orienten en la seva vida així com transmetre’ls les decisions a les que es van arribant com a xarxa.
 • Valorar els límits i les possibilitats del treball en xarxa per tots els que intervenen.

A qui l’adrecem

 • Als professionals dels CA, CRAE’s, CREI, Centres Terapèutics, Centres de Joves Migrats, Pisos de joves de 16 a 18 anys, EAIA’s i SIF’s dels infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals tutelats per la DGAIA.
Logo SPASIA