Servei de suport psicològic per a infants i adolescents víctimes d’abús sexual i assessorament a professionals

La finalitat del servei d’atenció social de suport psicològic a infants i adolescents, tutelats per la DGAIA, víctimes d’abusos sexuals, (ASI) és el tractament terapèutic necessari per minimitzar les conseqüències simptomàtiques d’aquest maltractament i prevenir noves victimitzacions.

Tanmateix acompanyar als professionals dels serveis de la xarxa de protecció a la infància i l’adolescència, familiars i/o acollidors que els atenen amb l’ajut i l’assessorament necessari i especialitzat d’un dispositiu clínic.

El SPASIA es situa des del bon tracte als infants i adolescents que és responsabilitat de tothom.

El bon tracte el constitueixen les diferents manifestacions d’afecte, cura, criança, suport i socialització que reben els infants i adolescents de la seva família, del grup social i de les administracions o institucions, de tal manera que se’ls garanteixi comptar amb les condicions necessàries per a un desenvolupament integral adequat: afectiu, psicològic, físic, sexual, intel·lectual i social.

L’Organització Mundial de la Salut defineix maltractament infantil com els abusos i la desatenció de què són objecte els adolescents menors  de 18 anys, i hi inclou tots els tipus de maltractament físic o psicològic, abús sexual, desatenció, negligència i explotació comercial o d’altres tipus que causen o poden causar un dany a la salut, desenvolupament o dignitat de l’infant, o posar en perill la seva supervivència, en el context d’una relació de responsabilitat, confiança o poder. L’exposició a la violència en l’àmbit de la parella també s’inclou entre les formes de maltractament infantil.

Quins són els objectius que considerem bàsics d’aquest servei?

  • Atenció psicològica especialitzada i personalitzada.
  • Atenció psicoterapèutica als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals. També es podran atendre els infants i adolescents menors d’edat, que hagin comés una situació d’abús sexual, i que manifestin el seu consentiment al tractament psicològic..
  • Durant el procés d’atenció psicoterapèutica als infants i adolescents podrem reunir-nos de manera puntual amb els familiars i professionals en cas que faciliti el procés terapèutic .
  • Informar i assessorar als professionals en aquesta matèria.
  • Oferir informació i assessorament especialitzat per orientar i facilitar eines als professionals en aquesta matèria, per tal d’optimitzar el treball de detecció i recuperació dels infants i adolescents víctimes d’abús sexual.
Logo SPASIA