Equip humà

Tots els i les professionals d’Acolliments i Famílies que formen part dels equips tenen una formació i experiència prou sòlida dins de la seva disciplina en el marc de protecció a la infància, i de manera específica en relació al treball amb infants tutelats amb mesures d’acolliment en centres residencials d’acció educativa,  en famílies alienes i famílies extenses.  Tenen el compromís de la confidencialitat dels casos treballats, de manera que la seva transmissió només pot ser objecte de treball amb altres professionals i sempre des del respecte i la privadesa.

La ICIF  compta amb un equip multidisciplinari format per professionals de l’educació i el treball social i la psicologia. Compten amb suport administratiu i estan coordinats per una professional específica que assumeix aquesta funció.

Els equips dels SIFE de cada municipi o consell comarcal, en general, estan formats per dos professionals, treballador/a social i psicòleg/a.

Tots aquest equips compten amb el suport d’una coordinació tècnica, assumida per un pedagog i educador social amb una llarga experiència en el camp dels acolliments.