Activitats i difusió

Campanya de l’ICAA

Entre tots. Fem gran l’acolliment.