Servei d'acolliment en família aliena

El Servei d’Acolliment Familiar és gestionat per la cooperativa DRECERA des de l’any 1994, partint de l’experiència assolida en els CRAEs i constatant el nombre d’infants que no podien retornar amb les seves famílies a curt termini, augmenta la necessitat de l’experiència de viure en família, i així evitar la llarga institucionalització. Al 2005, després de deu anys de recorregut en el món de l’acolliment familiar, comencem a gestionar el Programa de Suport a l’Acolliment en Família Extensa (SSAFE) de l’EAIA de L’Hospitalet de Llobregat. Assumint el seguiment dels acolliments en família extensa, la dinamització i coordinació del grup de suport a famílies acollidores i la validació dels nuclis acollidors proposats. Arran d’aquesta experiència iniciem altres col·laboracions en la gestió de Serveis de Integració en Família Extensa (SIFE) d’altres municipis i Consells Comarcals.

L’encàrrec del servei com a Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF), el portem a terme sota els paràmetres d’una atenció de qualitat,  responsabilitat i ètica vers les famílies/persones que sol·liciten fer un acolliment o que ja ho estan fent, així com vers als infants i adolescents acollits.

L’interès dels  infants o adolescents és la màxima prioritat en la nostra pràctica professional.

La nostra idea davant les persones a atendre, siguin adults, infants o adolescents se sustenta en concebre’ls com subjectes protagonistes, en la seva responsabilitat, en la importància dels seus processos i en la seva apropiació de la cultura, és a dir, en la construcció dels seus referents i en l’exercici dels seus drets i deures. No es tracta del dret a ser com els altres, si no a ser “un altre” disposat a conviure.

La missió del SAF Drecera (ICIF),  és desenvolupar les funcions que regula el Decret 337/1995 per integrar els infants tutelats per la DGAIA amb proposta d’acolliment en una família aliena.

Els Objectius Generals del servei derivats de les funcions encomanades per l’ICAA són:

  • Fer promoció i difusió de l’acolliment.
  • Fer la recerca de famílies acollidores per a l’infant proposat amb mesura protectora d’acolliment.
  • Realitzar l’estudi, valoració i preparació de les famílies que han sol·licitat l’acolliment d’un infant.
  • Formar a les famílies acollidores candidates.
  • Portar a terme l’acoblament de l’infant en la família acollidora mitjançant l’equip especialitzat.
  • Realitzar el seguiment posterior de l’infant d’acord amb les directrius de l’organisme competent, vetllant perquè els infants acollits tinguin en aquestes famílies un lloc adequat les seves necessitats i gaudeixin de la continuïtat i estabilitat en l’acollida que necessitin.
  • Mantenir la relació d’aquests infants amb els seus pares, atenent a l’interès prioritari del menor, i possibilitant que tornin amb ells en aquells casos que sigui possible.
  • Informar i col·laborar amb l’ICAA en les tasques encomanades, respectant les normes de procediment aprovades.