Benvinguts a Acolliments i Famílies

El servei d’acolliments i famílies aglutina tots els projectes de l’àmbit de l’acolliment familiar gestionats per Drecera. D’altra banda, dóna cabuda a programes de recent o nova creació afins a l’experiència assolida pel que fa l’atenció a infants i adolescents, i famílies.

Pel que fa a l’àmbit de l’acolliment, respon a l’encàrrec de l’administració, de regulació i mediació entre les demandes de les famílies acollidores, ja siguin alienes o extenses, i els drets dels infants susceptibles de ser acollits o que ja ho són, per tal de garantir la seva dignitat, és a dir, que tinguin un lloc de subjecte de ple dret.

Entenem la família més com un lloc de relacions, de transmissió i de funcions, que com un lligam de sang. La transmissió d’un desig que fa que un esser viu esdevingui un subjecte. La família es configura com un conjunt de persones que ocupen diferents funcions independentment de si és el pare, la mare, o un altre membre familiar.